Pomoc divočákům v nouzi

Sleduj nás a sdílej zde:

Prase divoké

Bachyně rodí selata v doupěti (hnízdě). Vodí je, chrání a pečuje o ně. Ve vrhu je průměrně 5 – 7 selat. Samice při obraně selat napadne psa i člověka.

Z toho vyplývá že:

 1. pobíhající selata pozorujeme a snažíme se být ukrytí
 2. nepouštíme k nim psa
 3. narazíme-li na selata s bachyní, místo pozorování se snažme v klidu vzdálit z místa setkání, aniž bychom je rušili. navíc je možnost, že nás objeví a napadne bachyně.

Jak poznáme osiřelé sele?

 1. Pobíhá, kvičí, ale matka se neobjevuje delší dobu.
 2. Leží osamoceně v klidu a nevšímá si okolí.
 3. Postává či leží u silnice či na kolejích.
 4. Vytrvale běhá za lidmi či za psy.

Takové sele odchytíme a vezmeme domů.

Kdy ještě pomoci?

 1. Když sele uštve pes.
 2. Když je sele zraněné.
 3. Když leží selata u mrtvé bachyně.
 4. Když sele uvízne někde, odkud se samo nedostane (jímka, nádrž na vodu, past apod.).

Pomoc doma

 1. Sele zahřejeme a nakrmíme dětskou lahví polotučným mlékem (neslazeným).
 2. Sele potřebuje dotyk, proto je při krmení masírujeme a hladíme.
 3. Co nejrychleji předáme příslušnému mysliveckému hospodáři, popřípadě do stanice pro handicapované živočichy.

Pozor!

Dospělé divoké prase může být nebezpečné cizím lidem! Útočí zuby a velmi nebezpečně kouše. Napadá též psy. umí se podhrabat z výběhu a rytím ničí zelené plochy. Je obtížné chovat ho doma.

Dospělé prase je všežravé. Může zabíjet a žrát domací drůbež, zejména mláďata, králíčata apod.

Ochočené divoké kopytníky nelze chovat doma bez povolení místně příslušné veterinární správy.

Ochočené divoké prase nelze vypustit do přírody!

Proč?

 1. Může napadnout lidi či psy.
 2. Před člověkem obvykle neprchá a proto může být zabito jako podezřelé ze vztekliny.
 3. Může škodit v okolí lidských obydlí rytím apod.